Mercantil

El nostre equip multidisciplinari també inclou experts jurídics que permeten una assessoria mercantil de confiança amb la màxima disposició per orientar les empreses davant qualsevol tipus de situació societària.

  • CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS mercantils i altres operacions societàries.
  • Publicació de convocatòries i acords de Junta General
  • Confecció de llibres d ́’actes i socis.