Laboral

Les relacions laborals són complexes i sensibles. La formació, actualització, la prevenció i la innovació en aquest àmbit són motiu de confiança entre les parts, el millor escenari per a un òptim desenvolupament en el món laboral, on oferim un assessorament integral a les empreses.

  • Assessorament i confecció de NOMINES i cotització a la Seguretat Social (TC)
  • laboral

  • Confecció i tramitació de CONTRACTES DE TREBALL i prorrogues.
  • Contractes i retribucions a directius.
  • Assistència i representació davant la INSPECCIÓ de treball i al Servei de Conciliacions.
  • Assessorament i defensa legal