Gestoria Administrativa i Particulars

gestio administrativa

Com a gestor administratiu col·legiat (núm. 2111), el Sr. Joan Soler Sanglas ofereix complementàriament a l’assessoria aquests serveis dirigits principalment al particular.

Ens trobem sovint davant gestions amb l’administració, entre persones o estrictament de caràcter individual que, lògicament, no sempre podem solucionar sense el coneixement necessari per enllestir-les. Aquest servei pot incloure actuacions molt diverses, entre les quals destaquen habitualment les següents:

  • Tramitació TRANSFERÈNCIES DE VEHICLES, baixes temporals, matriculacions, renovació de permisos de conduir, etc..
  • Declaracions de RENDA i PATRIMONI (Molt recomanable comptar a l’ajuda d’un professional per complir amb les màximes garanties amb les obligacions tributàries).
  • Confecció de CONTRACTES DE LLOGUER, tant d’habitatges com de locals de negoci (Cèdula d’habitabilitat i Certificats Energètics).
  • Actuacions en matèria successòria o altrament dit HERÈNCIES
  • Tramitació de tot tipus d´ESCRIPTURES NOTARIALS, compra-vendes d´immobles, constitució i cancel·lació d’hipoteques, divisió de propietat horitzontal, declaració d’obra nova, permutes…